Fredsfördrag

fredsavtal mellan två eller flera länder

Ett fredsfördrag (eller fredstraktat, fredsuppgörelse eller fredsavtal) är ett avtal mellan två eller flera länder som bekräftar att det från och med avtalets slutande föreligger fred mellan dem. Ett sådant avtal sluts för att formellt avsluta ett krigstillstånd och sluts normalt någon tid efter att det egentliga kriget har avslutats genom ett vapenstilleståndsavtal. Man skiljer på fredsfördrag och kapitulation, där segermakten avgör krigets avslutande. I fredsfördraget bestäms ofta hur gränser och krigsskadestånd skall regleras mellan länderna efter kriget. Fredsfördrag har även lett till utveckling av mänskliga rättigheter.

Versaillesfreden 1919.

Europa redigera

Westfaliska freden var av betydelse då den innebar ett erkännande av den moderna nationalstaten. Vid freden i Utrecht accepterade stater varandra i Europa som en del av ett europeiskt system. Wienkongressen år 1815 efter Napoleonkrigen strävade man efter maktbalans mellan ett antal stormakter, Detta fortsatte vid Versaillesfreden år 1919, då främst mellan Frankrike och Tyskland.

Kända fredsfördrag genom historien redigera

 
Fördraget i Kadesh, ett av världens äldsta bevarade fördrag, vid Istanbuls arkeologiska museer.

Se även redigera

Källor redigera