Fredriksberg, Nacka kommun

Skog på Kvarnholmen i Nacka kommun, Sverige

Fredriksberg är ett geografiskt område och skog på ursprungligen cirka åtta hektar på östra Kvarnholmen i Nacka kommun som idag har minskat till cirka två hektar. Fredriksberg angränsar till Sillkajen och Oceankajen i syd, till Saltsjön i öst, till norra kajen och Stockholm Lighthouse i norr och till disponentvillan samt funkisområdet i väst.

Utsikt från Fredriksberg mot skärgården

Natur- och rekreationsvärdenRedigera

Kvarnholmens natur var välkänd inom botanistkretsar eftersom den förenade tre olika slags vegetation: (1) Ruderatfloran där arter kommit till Kvarnholmen med transporter och spannmålshantering i anslutning till Kooperativa Förbundets kvarnindustri. (2) Skärgårdsfloran på östra och sydöstra delen. (3) Resterna efter tidigare trädgården på östra delen.[1]

I samband av senaste årens exploatering av Kvarnholmen är det egentligen bara skärgårdsfloran som är kvar i skogen Fredriksberg på östra udden. Ytan var ursprungligen cirka åtta hektar men har sedan 1980-talet minskat till cirka 2 hektar.

Vanligt förekommande arter i undervegetationen är fältmalört, backlök, bergrör, blodnäva, blåmunkar, tjärblomster, hällveronika och förvildat kaukasiskt fetblad. Här växer även kungsljus, stormåra, förgätmigej, vitsippa och blåsippa.

Här står många vackra tallar och några knotiga gamla ekar.

HistoriaRedigera

 
Sirenbuskar kvar efter gården Fredriksberg

Namnet Fredriksberg härstammar från krogen Fredriksberg som låg på Kvarnholmens (dåvarande ön Hästholmen) östra udde som på den tiden var täckt av skog. Krogen var ett populärt tillhåll för sjörövare under 1600-talet.

Under senare hälft av 1800-talet köpte major Borgström Kvarnholmen för 30 000 kronor, troligtvis av kunglige sekreteraren Arvid Lundbäcks ättlingar som hade köpt Kvarnholmen 1795. Borgström valde att bo i tidigare krogen Fredriksberg.[2]

Fredriksberg hade sex rum och kök samt kallrum för skafferi. Det fanns dessutom en paviljong från 1700-talet med två små rum. Paviljongen användes som lusthus sena sommarkvällar. Borgström lät bygga en loge och ladugård som senare blev vedbodar och skjul, dessutom ett badhus på norra sidan av Kvarnholmen. Det förfallna bostadshuset Fredriksberg revs på 1920-talet.

Öster om Fredriksberg fanns en påkostad trädgårdsanläggning, som sköttes av en egen trädgårdsmästare. Odling förekom här långt in på 1900-talet. Rester av trädgårdsanläggningar och växter finns fortfarande[när?] kvar.

1919 firade Hulda och Alfred bröllop på Kvarnholmen under stora eken i Fredriksberg. "Parken pyntad med en äreport med brudparets monogram i eklöv och rosor, och brudpallen tillverkades av snickeriverkstaden i Gäddviken (...). Maten hade förberetts i köket på Fredriksberg."[3]

 
Eken i Fredriksberg som användes för bröllopsceremonier. Trädet finns inte kvar idag.

1904–1907 byggdes fyra röda trävillor som fungerade som bostäder för arbetarna på Stockholms Superfosfat Fabrik i Gäddviken. Två av dessa trähus låg på östra delen av Kvarnholmen.

På östra Kvarnholmen på en höjd med utsikt över skärgården byggdes 1931 en disponentvilla enligt ritningar av Olof Thunström. Huset finns ännu idag[när?] kvar.

Fredriksberg idagRedigera

Ännu på bilder från 1980-talet kan man se att en tredje del av Kvarnholmen är täckt med skog där i Fredriksberg endast disponentvillan, de två röda arbetarvillorna och verksamheter vid kajen träder fram. Så småningom rivs de två arbetarvillorna och platån skövlas för att skapa en parkeringsyta och bussvändplan för linje 53 (senare 402).

1992 lägger Kooperativa Förbundet ner all verksamhet på Kvarnholmen. I mitten av 2000-talet bildas utvecklingsbolaget KUAB och Nacka kommun antar ett planprogram om att förvandla Kvarnholmen till ett bostadsområde. 2012 säljer KF halvön till Folksam och Peab.

 
Murresterna från gården Fredriksberg.

2014 skövlar KUAB västra delen av Fredriksberg, däribland "stora eken" för att bygga Kvarnholmsförbindelsen som kopplar ihop Kvarnholmsvägen med Svindersviksbron och centrala Nacka. Fredriksbergs husgrunder och rester efter trädgården försvinner. Men murrester lämnas kvar. Samtidigt dras en bred cykelväg tvärs genom skogen Fredriksberg för att koppla ihop Kvarnholmsparken och Kvarnholmsförbindelsen. Samma år befolkas den norra delen av skogen Fredriksberg med lekar och trädhus inom projektet Magiska Trädgården som driver sin verksamhet här fram till 2016.

Inom detaljplanen för Södra Kvarnholmen[4] kommer även den delen av Fredriksberg som ligger söder om Kvarnholmsförbindelsen att skövlas.

KällorRedigera

  1. ^ ”Planprogram för Kvarnholmen”. Nacka kommun. Maj 2005. https://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Kvarnholmen%20norra%20kajen/Program/Planprogram.pdf. Läst 3 november 2017. 
  2. ^ Emma, Ångström (2013). Kvarnholmen, en unik historia. sid. 37 
  3. ^ Emma, Ångström (2013). Kvarnholmen, en unik historia. sid. 56 
  4. ^ ”Detaljplan för Södra Kvarnholmen”. Nacka kommun. https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/kvarnholmen/sodra-kvarmholmen/. Läst 3 november 2017.