Fredrik Johan Berling

svensk boktryckare och publicist

Fredrik Johan Berling, född 3 april 1808 i Lund,[1][2] död på samma ort 19 februari 1876,[1][2] var en svensk boktryckare och publicist.

Biografi

redigera

Berling var son till boktryckaren och akademiräntmästaren vid Lunds universitet Carl Fredrik Berling och dennes hustru Elisabeth Frederika Palm.[3] Han studerade vid Lunds universitet, skrevs in i Skånska nationen 1828, och avlade magisterexamen nästföljande år.[1] Efter examen tjänstgjorde han som extra ordinarie amanuens vid Lunds universitetsbibliotek, innan han tog över posten som utgivare och redaktör för Lunds Weckoblad från fadern år 1832.[2][4]

Han tog över faderns tryckeri år 1835 och kompletterade det samma med ett stilgjuteri två år senare, något som innebar grundandet av det Berlingska boktryckeriet i dess moderna form.[1][2] Nationsgenealogen Carl Sjöström skriver om honom att "Under hans ledning uppnådde Berlingska boktryckeriet en förut icke ens anad höjd af utveckling och anseende och torde på 1850-talet varit det förnämsta etablissement af sin art inom landet."[1] Han utnämndes till akademiboktryckare 1838.[1]

Fredrik Johan Berling var gift med Maria Ulrika Hellstenius, dotter till Anders Jacob Hellstenius.[1] Tillsammans fick de dottern Elisabeth Berling, som gifte sig med kammarherren Adolf Rappe.[1][5] Genom denna släktförbindelse kom Rappe också att ta över driften av det Berlingska boktryckeriet år 1874.[1][2]

Utmärkelser

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ [a b c d e f g h i j] Carl Sjöström, Skånska nationen före afdelningarnes tid (1682-1832): biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik. Lund, 1897, s. 666.
  2. ^ [a b c d e] Gunnar Carlquist, "Berling, släkt". Svenskt biografiskt lexikon.
  3. ^ Sjöström, ss. 659, 666.
  4. ^ Bernhard Lundstedt, Sveriges periodiska litteratur, band 1. Stockholm, 1895, s. 87.
  5. ^ "Rappe nr 1284", Adelsvapen-Wiki.

Tryckta källor

redigera

Internetkällor

redigera