Berlingska boktryckeriet, från 1888 Berlingska boktryckeri- och stilgjuteri AB, var ett boktryckeri i Lund; senare verksamhet har varit förlagd till Arlöv under namnet Berlings Grafiska AB.[1]

Berlingska boktryckeriet var en direkt fortsättning på det boktryckeri som Vitus Haberegger grundade i Lund för att tillgodose det nyöppnade universitetets behov. Efter att ha haft växlande ägare övertogs det 1745 av Carl Gustaf Berling, vars äldre bror Ernst Heinrich Berling på 1730-talet anlagt Det Berlingske Bogtrykkeri i Köpenhamn. Den danska boktryckarmarknaden kom att bli förebilden för Carl Gustaf. Kistebrev blev snart en av Berlings främsta produkter och tryckeriet kom att spela en viktig roll i träsnittens introduktion på den svenska marknaden.[2] Tryckeriet förblev därefter i Berlingska släktens ägo till 1874 då det övertogs av Fredrik Johan Berlings svärson Adolf Rappe, varefter det 1884 ombildades till aktiebolag. Förlagsrörelsen övertogs 1884 av C.W.K. Gleerup.[1] Det med Berlingska boktryckeriet förenade stilgjuteriet upprättades 1837.

Grundare var Fredrik Berling som 1834 hade övertagit boktryckeriet efter sin far Carl Fredrik Berling. Stilgjutare och matriser hämtades främst i Danmark, Tyskland och Frankrike. 1886 omvandlades stilgjuteriet till aktiebolaget under namnet Aktiebolaget Fredrik Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri.

Vid stilgjuteriet framtogs 1951 första helt svenska typsnittet för boktryck, Berling antikva.[3]

Berlingska boktryckeri- och stilgjuteri AB övertogs 1943 av Håkan Olssons boktryckeri och 1975 av SKEAB-koncernen. Stilgjuteriet upphörde 1980, men tryckeriet levde kvar med verksamhet i Arlöv under namnet Berlings Grafiska AB och köptes 1998 av Elanders Tryckeri AB.[1][förtydliga]

Källor redigera

  • Carlquist, Gunnar, red (1939 (nyutgåva)). Svensk uppslagsbok. Bd 3. Malmö: Svensk uppslagsboks förlag AB. sid. 752 

Noter redigera

  1. ^ [a b c] Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagord Berlings Grafiska AB)
  2. ^ "Kistebrev" eller tryckta bilder för folket, Bengt Jacobsson i Kulturens årsbok 1989
  3. ^ Berlings Stilgjuteri i Lund, Christian Axel-Nilsson i Kulturens årsbok 1995

Externa länkar redigera