Öppna huvudmenyn

Jur. Dr. Franz Beyer, född 27 maj 1892 i Bautzen ca 70 km öster om Dresden, död 15 oktober 1968 i Bad Wiessee ca 60 km söder om München, var en tysk militär. Han befordrades till generalmajor 1942 och till general i infanteriet 1944. Han erhöll Riddarkorset av järnkorset 1941.

BiografiRedigera

Under första världskriget tjänstgjorde Beyer inom marinen. Efter kriget lämnade han det militära och blev istället polis. 1935 återvände han till krigsmakten, fick graden överstelöjtnant och började tjänstgöra i staben för ett infanteriregemente. Under invasionen av Polen 1939 ledde han ett infanteriregemente.

Beyer fortsatte att leda regementet i fälttåget i väst 1940 och under operation Barbarossa 1941. Han stred på södra delen av östfronten och förlänades i september med riddarkorset. Vid årsskiftet fick han befälet över den nya 331. Infanterie-Division som våren 1942 förflyttades till den centrala delen östfronten. Beyer kom att leda divisionen fram till den 22 februari 1943.

Under slaget om Stalingrad utplånades 44. Infanterie-Division och Beyer fick i mars 1943 uppdraget att bygga upp divisionen på nytt och den 1 juni fick den nya divisionen hederstiteln Reichsgrenadier-Division Hoch- und Deutschmeister, som efter utbildning förflyttades till Italien. Den 1 januari 1944 lämnade Beyer divisionen, gick en utbildning för generaler och förflyttades till Armégrupp A (senare omdöpt till Armégrupp Südukraine) där han stod i reserv om någon general skulle bli tvungen att lämna sin post. I slutet av april blev Beyer kårbefälhavare och ledde kortvarigt flera kårer på östfronten. Bland annat var han med vid förlusten av Krim.

BefälRedigera

  • 131. infanteriregementet april 1939 – december 1941
  • 331. infanteriregementet december 1941 – februari 1943
  • 44. infanteriregementet Hoch- und Deutschmeister mars 1943 – januari 1944.
  • till OKH:s förfogande för tillfälliga placeringar som befälhavare för ett antal förband till augusti 1944.
  • LXXX. Armeekorps augusti 1944 – maj 1945.

ReferenserRedigera

Under perioden maj 1945 – 1947 var Beyer i krigsfångenskap.