Frankism brukar beteckna den politiska ideologi och samhällsrörelse som tjänade som stöd för att bibehålla diktaturen i Spanien under Franco, och som uppstod under spanska inbördeskriget mellan 1936 och 1939. Diktaturen och ideologin leddes av general Francisco Franco och bestod fram till hans död 1975.

Från och med den period, känd som ”postfrankism” eller ”senfrankism” (vilken sammanfaller med den spanska transitionen, brukar man med frankism beteckna den politiska position och idé som identifierar sig med de karakteristiska drag som brukar associeras till den historiska frankismideologin: spansk nationalism, konservatism, antiliberalism, katolicism, antikommunism, etc.


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från spanskspråkiga Wikipedia, Franquismo, 26 oktober 2011.