Öppna huvudmenyn

Fragmentering (ekologi)

Uppdelning av habitat

Fragmentering är inom landskapsekologi en beskrivning av landskapet när det upphör att vara ett sammanhängande område utan i stället blir uppdelat i fragment. Detta tar bort habitatkontinuiteten och minskar ytan på habitaten som ursprungsarterna behöver.

KonsekvenserRedigera

Utökad utdöenderisk

När delpopulationer blir isolerade som följd av fragmentering blir avståndet mellan dem länge och spridningen mindre.

Minskad mångfald

Det finns ont om arter som trivs i små habitat. I kantzonerna som bildas efter fragmentering blir det dessutom en ny typ av klimat där ursprungsarterna sannolikt inte trivs.