Frökenreformen

tilltalsreform i Sverige 1866

Frökenreformen, även Aftonbladsreformen, var en tilltalsreform och indirekt en demokratiseringsprocess som började genomföras i Sverige 1866 genom Aftonbladet. Reformen innebar att alla ogifta kvinnor av bättre samhällsklass kunde kalla sig fröken i stället för det tidigare mamsell; titeln fröken hade tidigare bara använts om och till adelns ogifta döttrar.

1963 föreslog Dagens Nyheter i sin tur att begreppet fröken var föråldrat och utpekande, eftersom bara kvinnor fick sitt civilstånd poängterat, och en allmän frureform föreslogs.[1]

Det var August Sohlman som initierade Frökenreformen genom agitation. Under 1900-talets första decennium hade demokratiska stävanden lett till att tilltalsordet alltmer börjat användas allmänt i alla samhällsklasser.[2]

Under större delen av 1900-talet var fröken också det gängse tilltalet till telefonister. När sedan 1900-talet började gå mot sitt slut blev begrepp som fru och fröken alltmer sällsynta, undantaget servitriser och kvinnliga lärare, men då oavsett civilstånd.[3]

Referenser

redigera

Fotnoter

redigera