Frälsta värld, i nådens under

Frälsta värld, i nådens under är en psalm i sex verser av Carl Johan Lundwall. Denna psalmtext förekommer i sin helhet endast i 1819 års psalmbok. Inledningsversen har uteslutits ur senare svenska psalmböcker. Två av de sex verserna bibehölls dock i 1937 års psalmbok med begynnelseorden "Syndaskulden att försona".

Psalmen inleds 1819 med orden:

Frälsta värld, i nådens under
Vörda helighetens Gud!
Sinai med blixt och dunder,
Golgata med fridens bud

Melodin är av svenskt ursprung och återfinns i 1695 års psalmbok som nr 280, Vad kan dock min själ förnöja. Melodin är bearbetad av Haeffner för 1819 års psalmbok, där den förekommer vid elva tillfällen, såsom nr 71 Dig jag ödmjukt vill betrakta, nr 79 O min Frälsare, din smärta, nr 123 Sion klagar med stor smärta, nr 163 Store Gud, vad skall jag göra, nr 179 O du bittra sorgekälla, nr 257 Vad kan dock min själ förnöja, nr 286 Gud, som gläder mina dagar , nr 358 Ålderdomen redan sprider, nr 361 Herre, mäktig att befalla och nr 467 Herre Gud, för dig jag klagar, enligt Kungliga Musikaliska Akademins Minimitabell 1844.

Publicerad somRedigera