Öppna huvudmenyn

Frälsarkransen

armband som symboliserar aspekter av den kristna tron
För flytetyget, se livboj.
Frälsarkransen

Frälsarkransen är ett armband som har introducerats av Martin Lönnebo,[1][2] med tio olika pärlor symboliserande skilda aspekter av den kristna tron.

TillkomstRedigera

Frälsarkransen konstruerades 1996. Martin Lönnebo hade då nyligen pensionerats från sin tjänst som biskop i Linköpings stift och var på semester i Grekland, där han blev strandsatt på en liten ö under ett stormoväder. Han fick då idén till Frälsarkransen.[3]

Syftet med Frälsarkransen är att hjälpa troende att koncentrera sig på bönen: olika böner och bönernas olika delar. Det har ibland påpekats att Frälsarkransen används som ett radband.[källa behövs] Tanken var dock inte att associera varje pärla med en specifik bön, som beträffande rosenkransbönen, utan att hjälpa den enskilde att fokusera på egna böner, snarare än att vara ett radband. Frälsarkransen används på olika sätt, till exempel som personlig hjälp till fördjupad bön och till en innerligare gudskontakt. Den används också i många kyrkors församlingsarbete för barn och vuxna.

De olika pärlornaRedigera

Armbandets olika pärlor avser att föra tanken till olika ämnen och pärlorna har fått sina namn utifrån deras respektive funktioner.[4]

Nr Namn Beskrivning
1 Gudspärlan En guldfärgad pärla. Symboliserar Gud och är armbandets början och slut.
2 Tystnadspärlor Avlånga pärlor. Är menad att ge en stunds tystnad i den stressiga vardagen.
3 Jagpärlan En liten vit pärla. Är menad att flytta medvetenheten av sig själv in i ett sammanhang där Gud finns.
4 Doppärlan En större vit pärla. Är menad att föra tankarna till pånyttfödelse och överlåtelse.
5 Ökenpärlan En sandfärgad pärla. Är menad att påminna om prövningar och en strävan efter ett ”äkta” liv.
6 Bekymmerslöshetspärlan En blå pärla. Är menad att påminna om det eviga nuet, frihet och ett lätt sinne.
7 Kärlekspärlan/Offerpärlan Två röda pärlor. Är menade att symbolisera två sorters kärlek. Kärleken man får och kärleken man ger, offrar.
8 Hemlighetspärlor Tre små vita pärlor. Är menade att fyllas med personlig betydelse, hemligheter mellan individen och Gud. En av de tre har på senare tid bytts ut mot en grön. Den står för diakoni.
9 Nattens pärla En svart pärla. Är menad att påminna om döden och livets kriser.
10 Uppståndelsepärlan En större vit pärla. Är menad att peka på livets förnyelse. Uppståndelsepärlan är även hoppets pärla.

Frälsarkransen som konstverkRedigera

Via sacra är en konstnärlig tolkning i glas, sten och brons av Frälsarkransen, som invigdes i mars 2015. Det är ett konstverk som är infällt i golvet i Linköpings domkyrka[5] Konstverket består av 18 glaspärlor och huggen text i arton 30x30 centimeter eller 40 x 40 centimeter stora stenkuber, som fällts in i golvet. Vandringen från pärla till pärla i kyrkan är 180 meter lång.

Konstverket har utformats av Margareta Hennix.

Bönens trädgårdRedigera

Intill Kågedalens kyrka i Kusmark ligger Bönens trädgård, en böne- och meditationsträdgård inspirerad av Frälsarkransen. Trädgården består av växter som valts utifrån färg och innebörd av frälsarkransarmbandets pärlor[6]. Trädgården invigdes officiellt i juli 2012[7].

KällorRedigera