En fotogenlykta är en bärbar fotogenlampa. Fotogenlyktan är oftast tillverkad med bränslebehållare, hållare för veken och upphängning av tunn metallplåt. Hållaren för veken går ibland att skruva av, men det är för det mesta inte nödvändigt då det oftast finns en särskild mynning för påfyllning av bränsle. Vekens höjd och därmed ljusstyrkan justeras med en liten skruv på hållaren på samma sätt som en vanlig fotogenlampa. Lampglaset på en fotogenlykta har oftast en rundad form och kan vara skyddat mot slag av någon form av bygel eller galler som också håller glaset på plats.

Äldre fotogenlykta

En fotogenlykta är konstruerad för att stå på ett plant underlag eller att hänga relativt stilla. Om man lägger en fotogenlykta ned kan bränslet rinna ut genom hållaren och om lyktan då är tänd finns det risk för eldsvåda. Vissa fotogenlyktor har en max-markering på bränslebehållaren. Överskrides den ökar risten för att bränsle ska läcka ut om lyktan lutas.

Numera eldas fotogenlyktor vanligen med andra bränslen än fotogen, till exempel lampolja. De används på platser där man inte har tillgång till elektricitet; i utvecklingsländer, fritidshus, ombord på mindre båtar, vid camping och friluftsliv och som reservbelysning vid strömavbrott.