Inom kemin är formelmassan för ett ämne summan av atommassorna för de atomer som ingår i en formelenhet av ämnet.

Exempel:

Formelmassan för vatten är

och för koksalt

där 1 atommassenhet är

Formelmassa används i första hand för jonföreningar och metaller, eftersom det där inte finns några väldefinierade molekyler och alternativet molekylmassa därmed är ett mindre lämpligt begrepp.