Fordonstrafikregistret är ett finskt statligt register som innehåller information om finskregistrerade fordon med mera. Fordonstrafikregistret drivs av Fordonsförvaltningscentralen.

LagstiftningRedigera

Fordonstrafikregistret regleras av lagen om fordonstrafikregistret (541/2003).

Internationella motsvarigheterRedigera

Motsvarigheter till fordonstrafikregistret finns i de flesta länder. I Sverige motsvaras det av vägtrafikregistret.