Fokus (språkvetenskap)

Fokus är ett grammatiskt begrepp som främst används i filippinska språk som till exempel cebuano. Det innebär att verb böjs efter hur relationen mellan verbet och satsens huvudtema ser ut.