Flytande kristaller (en. liquid crystals) är en klass av molekyler som under vissa omständigheter har faser som uppvisar ett isotropiskt och flödeslikt beteende, och under andra omständigheter uppvisar direkt motsatsen; anisotropisk strukturlik ordning.

Shilirren texture.jpg
Nematische Phase Schlierentextur.jpg

Flytande kristaller används i flytande kristallskärmar (LCD, TFT, DSTN etc), vilka är beroende på kristallernas optiska egenskaper för vissa kristallmolekyler i närvaro eller frånvaro av elektriskt fält. Under ett elektriskt fält ställer molekylerna in sig i fältriktningen, varvid ljusets polarisation bestämmer vad som släpps igenom och vad som reflekteras.