Flygsand är sand som förflyttats av vinden och ofta bildar sanddyner. Flygsand förekommer främst i ökenområden och i strandområden men förekommer också där vegetation inte förmår binda sanden.[1] Exempelvis kan flygsand förekomma i sandiga jordartsområden under delar av året då vegetationen inte binder marken. Även överbetning och torka kan leda till att flygsandsdrift aktiveras.[2] Sandkornen i flygsand är finkorniga, mindre än 1 mm, med en matt yta.[1][3]

UllahauFårö
Sankt Laurentii kyrka, Skagen ("Den tilsandade kirke")
Flygsand över krönet på en sanddyn i Mojaveöknen

Flygsand kan förorsaka skador på odlad mark och byggnader varför man ofta försöker bromsa utvecklingen av flygsandsfält genom att plantera växter[1] som strandråg och harris samt träd som tall för att binda sanden.

SGU skriver att flygsandsfält har "hög sårbarhet och hög genomsläpplighet".[4]

Platser

redigera

Flygsand finns runtom i världen. Således består större delen av Mauretanien av öken med flygsand.[5] I Sverige finns flygsand bland annat i naturreservatet Flygsandsfältet vid Dammsjön, som är ett exempel på flygsandsbildningar från tiden närmast efter det att inlandsisen smälte undan för omkring 9 000 år sedan.[6]

Se även

redigera

Källor

redigera
  1. ^ [a b c] ”flygesand” (på norskt bokmål). Store norske leksikon. 2020-09-16. http://snl.no/flygesand. Läst 20 mars 2022. 
  2. ^ ”flygsand - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/flygsand. Läst 20 mars 2022. 
  3. ^ Johan Nyberg, Bradley Goodfellow, Jonas Ising & Anna Hedenström (Mars 2020). Kustnära sedimentdynamik. Sveriges geologiska undersökning, SGU. 
  4. ^ ”Beskrivning av grundvattenförekomster”. www.sgu.se. https://www.sgu.se/anvandarstod-for-geologiska-fragor/vattenforvaltning-av-grundvatten/sgus-foreskrifter-om-kartlaggning-och-analys-sgu-fs-2013-1/inledande-kartlaggning/beskrivning-av-grundvattenforekomster/. Läst 20 mars 2022. 
  5. ^ Thuesen, Nils Petter (2022-01-17). ”Mauritania” (på norskt bokmål). Store norske leksikon. http://snl.no/Mauritania. Läst 20 mars 2022. 
  6. ^ ”Flygsandfältet vid Dammsjön”. www.lansstyrelsen.se. https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besoksmal/naturreservat/sater/flygsandfaltet-vid-dammsjon.html. Läst 20 mars 2022.