För flottörer inom luftfart, se Ponton (luftfart).

Flottör är en anordning som flyter i en vätska. Flottören är på ett eller annat sätt förbunden med en fast punkt och funktionen är att förmedla information om vätskeytans läge i förhållande till den fasta punkten. Användningsområdet är antingen att mäta vätskenivån eller att direkt påverka till exempel ventiler eller strömbrytare till pumpar som styr vätskeflödet till/från en tank.

Flottör i en tunna.

ExempelRedigera

I tanken på en toalettstol finns vanligen två flottörer, en som stänger av vattentillflödet när tanken är fylld, en annan i spolmekanismen. I fyllt läge hålls den nere av vattentrycket, men då man lyfter upp den med handtaget flyter den på ytan och håller utflödeshålet öppet tills tanken är tom.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera