Öppna huvudmenyn

Florenslistan eller Florensdokumentet är en avskrift i Biblioteca Medicea Laurenziana i Florens från omkring 1119-1124, som ursprungligen ingick i en påvlig skrivelse från 1103 . Avskriften är författad av en benediktinermunk i Italien och återfanns i början av 1900-talet av Sven Tunberg. Sedan dess har den kallats för "Florenslistan".

Listan är en förteckning över den kyrkliga indelningen i Norden. I listan nämns åtta städer i Danmark, tre städer i Norge, sju städer i Sverige samt 15 "öar" i svearnas överhöghetsvälde (Nomina insularum, deregno sueuorum). Några städer kan klart identifieras medan andra ger flera tolkningsmöjligheter.[1][2]

Forskare har sett Florenslistan som en förteckning över etablerade svenska stift vid 1100-talets början, men även som en lista inför en planerad indelning.[1] I Florenslistan saknas Uppsala. En hypotes är att en konkurrenssituation förelåg mellan Sigtuna och Uppsala, att Sigtuna stod ärkebiskopen i Lund och därmed Rom nära medan biskopen i Uppsala som hade utnämnts av ärkebiskopen av Hamburg-Bremen därmed var förbunden med den kejserliga tyska kyrkan.[3]

DanmarkRedigera

NorgeRedigera

SverigeRedigera

Öar i svearnas kungarikeRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera