För andra betydelser, se Brink (olika betydelser).

En brink är en kort backe, den återfinns ofta vid stränder till meandrerande vattendrag eftersom vattnet för med sig materialet vid yttersväng till innersväng. När detta händer gröps strandkanten vid yttersvängen ut och det bildas en brink. Motsatsen till brink är näs. Det kan vara del av vissa gatunamn som exempelvis Tyska brinken och Kåkbrinken i Stockholm.