En brink är en kort backe. Strandbrinkar finns ofta vid stränder till meandrande vattendrag, eftersom vattnet för med sig materialet vid yttersväng till innersväng. När detta händer, gröps strandkanten vid yttersvängen ut och det bildas en brink.

En eldningsplats på strandbrinken vid Ljusnan i Mellanljusnans naturreservat
Tyska brinken i Gamla stan i Stockholm

Motsatsen till en brink är ett näs.

Ordet brink kan ingå i gatunamn, som till exempel Tyska brinken och Kåkbrinken i Gamla stan i Stockholm.