Öppna huvudmenyn

Flintrännan

en farled genom Öresund
Två av fyrarna i Flintrännan ses på denna bild. Troligen rör det sig om Flintrännan 7 och 16.

Flintrännan är en farled genom Öresund avsedd för fartygstrafik. Flintrännan är också namnet på fyrarna utefter denna led.

FarledenRedigera

Flintrännan passerar under Öresundsbron, vars högsta punkt är placerad just där. Flintrännan sträcker sig mellan fyrarna Flintrännan NO och Flintrännan SV, och har en längd på ca 8 nautiska mil. Den är 370 m bred, och har ett minsta djup på 8,4 m vid medelvatten. Max rekommenderat djup på fartyg som kan passera är 7,2 meter och den segelfria höjden är 55 meter.[1]

FyrarnaRedigera

Fram till 1960-talet: FyrskeppRedigera

De sydost och helt nära rännan belägna grunden Kalkgrundet och Oskarsgrundet var tidigare utmärkta med var sitt fyrskepp, med samma namn som respektive grund. I rännans nordöstra ända låg tidigare ännu ett fyrskepp, Malmö redd (även kallat Sjollen). Nordväst om rännan fanns ytterligare ett antal grund markerade med fyrskepp, varibland särskilt märktes Nordre Flint och Søndre Flint[2]. De två sistnämnda låg på danskt vatten.

1960-tal till 2000: KassunfyrarRedigera

På 1960-talet ersattes fyrskeppen med fyra kassunfyrar: Kalkgrundet, Oskarsgrundet Nordost, Oskarsgrundet Sydväst och Flinten.[3]

Från år 2000: randfyrarRedigera

Efter Öresundsförbindelsens tillkomst ersattes kassunfyrarna med randfyrar, alla med lyshöjd 12–13 meter. De gamla kassunfyrarna flyttades och återanvändes. Dessa är:

  • Flintrännan sydväst, C2349.5, 6 km SV om Öresundsförbindelsen (f.d. Flinten). Markerar inseglingen till Flintrännan söderifrån.
  • Flintrännan nr. 19, C2349.29, 2 km S om Öresundsförbindelsen.
  • Flintrännan nr. 18, C2349.28, 2 km S om Öresundsförbindelsen.
  • Flintrännan nr. 17, C2349.27, 1,5 km S om Öresundsförbindelsen.
  • Flintrännan nr. 16, C2349.26, 1 km S om Öresundsförbindelsen.
  • Flintrännan nr. 7, C2349.17, 1 km N om Öresundsförbindelsen.
  • Flintrännan nr. 6, C2350.5, 1,6 km N om Öresundsförbindelsen (f.d. Oskarsgrundet Sydväst).
  • Flintrännan nr. 5, C2349.15, 2 km N om Öresundsförbindelsen.
  • Flintrännan nr. 4, C2351.5, 4 km N om Öresundsförbindelsen (f.d. Oskarsgrundet Nordost).
  • Flintrännan nordost, C2352.5, 4,5 km N om Öresundsförbindelsen (f.d. Kalkgrundet). Markerar inseglingen från nordost.

Flintrännan sydväst och nordost är sektorfyrar utrustade med racon. Även på undersidan av Öresundsbron sitter fyrlyktor. Alla fyrar är synkroniserade.

Trindelrännan, Lernacksrännan och DrogdenRedigera

 
Rescue Postkodlotteriet i Trindelrännan. Flintrännan passerar under högbron i bakgrunden.

Flintrännan har sedan länge varit den huvudsakliga rännan för passage genom Öresund.

Trindelrännan kallas en mindre ränna som också passerar Öresundsbron. Den leder från Malmö hamn och har en bredd på 100 m och en höjdbegränsning på 40 m[4].

Lernacksrännan är en äldre ränna med mindre vattendjup[2].

Drogden heter den ränna som ligger på danska sidan av sundet, mellan Saltholm och Amager. Drogden är den bredaste rännan (450 meter) men är grundare än Flintrännan.

KällorRedigera