Flaggstyrman, flaggkonstapel och flaggmaskinist var underofficersgrader inom den svenska flottan, som 2009-2012 återinfördes som specialistofficersgrader efter att funnits tidigare fram till 1972. 2012 infördes graden fanjunkare även i Flottan, som ersättning för dessa grader.[1]

2009-2012

redigera

Flaggstyrman hade 2009-2012 tjänsteställningen OR7. Förledet "flagg-" skilde den från OR6-graden förste styrman och styrman betyder att innehavaren tillhörde den så kallade vapenavdelningen, som tillsammans med intendentur- (konstapel) och maskinavdelningen (maskinist) är de tre som numera existerar. Före 1972 fanns även en hantverksavdelning, som idag får anses ha gått upp i maskinavdelningen.

Före 1972

redigera

En flaggstyrman tillhörde någon tjänstegren inom vapenavdelningen: navigation, torped, artilleri, min, ubåtsjakt, signal etc. Till graden läggs då denna, till exempel flaggnavigationsstyrman, flaggubåtsjaktstyrman osv. Yrkestecken för flaggstyrman var en fartygsratt.

Referenser

redigera
  1. ^ Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordningen (2007:1268); beslutade den 27 juni 2012.