Flaggfrågan var en politisk strid mellan Sverige och Norge under unionstiden. Striden handlade om Norges rätt att till sjöss föra en egen handelsflagga utan unionsmärke, ”det rene flagg”. Kravet och konflikten blev en symbol för de norska självständighetssträvandena och mot Oscar II:s veto fattade Stortinget 1893, 1896 och 1898 beslut om unionsmärkets borttagande. 1899 gav kungen upp och stadfäste lagen vilket ledde till skarpa protester från konservativt håll i Sverige.

Norges handelsflagga 1844-1899

Se ävenRedigera