Finlands advokatförbund grundades år 1919 i Åbo och fick år 1959 en laglig rätt att reglera verksamheten för advokater i Finland.[1] Förbundets huvudkontor är beläget i Helsingfors, på Simonsgatan 12 B 16.[2] För perioden 2016-2020 är Styrelseordföranden EM Jarkko Ruohol (advokat, vicehäradshövding) och viceordförande Hanna Räihä-Mäntyharju (advokat, vicehäradshövding).[3]

Till Finlands Advokatförbund hör cirka 2 100 advokater. Endast en medlem i Advokatförbundet får använda titeln advokat.

Styrelsen för advokatförbundet väljs med tre års förordnande och omfattar en ordförande och en viceordförande samt åtta styrelseledamöter. De åtta ledamöterna skall utgöras av advokater från olika delar av Finland, samt de olika språkgrupperna.[4]

HistorikRedigera

I Finland och Sverige organiserades yrkesmässig advokatverksamhet redan på 1600-talet, men det var först år 1919, efter Finlands självständighet från Ryssland, som Finlands advokatförbund formellt bildades.[5] År 2019 firade advokatförbundet sitt 100-års jubileum, detta under parollen "Advokaten tryggar rättsstaten"[6]

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Oy, Edita Publishing. ”FINLEX ® - Uppdaterad lagstiftning: Lag om advokater 496/1958”. www.finlex.fi. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1958/19580496. Läst 18 maj 2016. 
  2. ^ ”Advokatförbund”. Asianajajaliitto. https://asianajajaliitto.fi/sv/. Läst 10 september 2019. 
  3. ^ ”Styrelsen, utskotten och ledningsgruppen”. Asianajajaliitto. https://asianajajaliitto.fi/sv/advokatforbundet/organisation/styrelsen-utskotten-och-ledningsgruppen/. Läst 10 september 2019. 
  4. ^ ”Styrelsen, utskotten och ledningsgruppen”. Asianajajaliitto. https://asianajajaliitto.fi/sv/advokatforbundet/organisation/styrelsen-utskotten-och-ledningsgruppen/. Läst 10 september 2019. 
  5. ^ ”Advokatförbundet 100 år”. Asianajajaliitto. https://asianajajaliitto.fi/sv/advokatforbundet/vem-ar-vi/advokatforbundet-100-ar/. Läst 10 september 2019. 
  6. ^ ”Advokatförbundet 100 år”. Asianajajaliitto. https://asianajajaliitto.fi/sv/advokatforbundet/vem-ar-vi/advokatforbundet-100-ar/. Läst 10 september 2019.