Fingersvampar

samlande benämning på en rad släkten svampar där fruktkroppen typiskt är förgrenad som en korall eller blomkålsliknande

Fingersvampar är en samlande benämning på en rad släkten svampar där fruktkroppen typiskt är förgrenad som en korall eller blomkålsliknande och ofta bjärt färgade. Många av arterna lever på död ved, men det finns även arter som växer på marken. Namnet kan även användas som benämning specifikt för familjen Clavariaceae.

En gul Ramaria
Violett fingersvamp
Blånande fingersvamp, Ramaria abietina

Till gruppen förs vanligen släktena Clavaria, Clavulina, Clavicorona, Clavulinopsis, Macrotyphula, Ramaria och Ramariopsis. Dessa släkten hänförs i sin tur till olika familjer.

Arter (urval)

redigera