Fettvävens hormoner är hormoner som utsöndras av fettceller som svar på olika metabola tillstånd i kroppen.

Till dessa hör bland annat:

Båda dessa hormoner är involverade i mättnadsupplevelsen och näringsintag. Vid olika metabola tillstånd, som fetma, så påverkas utsöndringen och effektiviteten hos dessa hormoner.

Se även

redigera