Femte monarkins män (eng. Fifth monarchy men [fifth må'naki-men], en puritansk sekt i England, vilken uppstod under 1600-talet och understödde Oliver Cromwells regering, i den förhoppning att han vore bestämd att förbereda Kristi tusenåriga rike på jorden eller femte monarkin, som skulle följa efter de fyra gudsfientliga världsmonarkierna (Daniels bok 3:31-45).

När sekten fann sig sviken i sin förhoppning, började den agitera mot Cromwell, varför två av dess huvudmän, Feake och Powell, fängslades. 1661, efter engelska restaurationen, gjorde femtio medlemmar av sekten ett upprorsförsök i "konung Jesu namn". De flesta av deltagarna blev dödade eller fängslade. Kort därefter upplöstes sekten, och dess medlemmar ingick i andra samfund.


KällorRedigera