Femsjøen vid Tistedal

Femsjøen är en insjö i Haldens kommun i Norge. Den mäter 11 kvadratkilometer och ligger 79 meter över havsnivån. Femsjøen är staden Haldens viktigaste dricksvattenstäkt.[källa behövs] Sjön avvattnas genom älven Tista som rinner genom Tistedalen.