Felintensitet, z(t), är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent (eller system) och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift (exempelvis fel/år). Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som λ.

Funktion för systemets tillståndRedigera

Antag ett system (eller komponent) som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X(t), där:

 

Definition av felintensitetRedigera

 

F(t) är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f(t) är täthetsfunktion (derivatan av F(t)). Överlevnadsfunktionen, R(t), är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. R(t)=1-F(t).

Om felintensiteten är konstant gäller:  , där MTTF är medeltid till fel.

BadkarskurvanRedigera

 
Badkarskurvan

Ett vanligt antagande är att ett tekniskt system har tre faser:

  1. Inkörningsperiod, med många barnsjukdomar och hög felintensitet som successivt sjunker.
  2. En stabil period med en låg konstant felintensitet.
  3. Ett slutskede när systemet börjar nå slutet av sin tekniska livslängd

Genom underhåll kan ofta den andra fasen förlängas, se exempelvis RCM

Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvensRedigera

Felintensitet är inte detsamma som felfrekvens f(t):  .

Ett vanligt antagande är att MTTF >> MDT, vilket ger att z(t)≈ f(t).

Se ävenRedigera