Territorium

geografiskt område
(Omdirigerad från Federalt territorium)

Ett territorium är ett geografiskt område. En stats territorium är det område som ligger innanför landets gränser. Terrioriet består av mark-, luft- och sjöterritorium.

I vissa stater, framförallt olika typer av förbundsstater, är ett territorium eller federalt territorium ett geografiskt område som inte står under någon delstats politiska kontroll, utan istället är organiserat direkt under centralregeringen. Medborgare bosatt på federalt territorium kan ibland ha mindre politiskt inflytande än medborgarna i en delstat. I USA kunde invånarna i Washington D.C., inte rösta i presidentval förrän 1968.

Några exempel på federala territorier är Australiens territorier, Kanadas territorier och Indiens unionsterritorier. I USA var flera nuvarande delstater territorier innan de fick tillräckligt stort invånarantal för att erhålla delstatsrättigheter. I dag är bland annat District of Columbia och Puerto Rico amerikanska territorier.

Frälsningsarmén är internationellt indelat i olika territorier. Dessa territorier kan vara ett enskilt land eller flera länder, till exempel det svensk-lettiska territoriet. Större länder/stater såsom USA eller Australien kan i stället vara uppdelat i flera mindre territorier, till exempel östra, västra, norra och södra territorierna.

Se ävenRedigera