Öppna huvudmenyn

Fattigkärr

fattigt på mineraler i vattnet eller marken

Som fattigkärr betecknas ett kärr som är fattigt på mineraler i vattnet eller marken. Det är den vanligaste kärrtypen i Sverige.

I ett fattigkärr lever inte så många arter och vegetationen är inte så näringskrävande. Fattigkärr förekommer oftast i kemiskt sura marker. I dess bottenskikt dominerar olika sorter av vitmossor. Beroende på tillgång till vatten och näringsämnen kan fattigkärr visa upp en mycket varierande flora.

Vanliga växtarterRedigera