Fastighetskontoret är en fackförvaltning inom Stockholms stad. Fackförvaltningarna sköter verksamheter som är gemensamma för hela staden.[1]

Logo på en av fastighetskontorets bilar

Allmänt

redigera

Fastighetskontorets uppgift är att förvalta de av staden ägda fastigheter, bland dem kommersiella lokaler, saluhallar och partihandelsområden. Fastighetskontoret upplät torgplatser på stadens 40 torg fram tills årsskiftet 2019. Fastighetskontoret bedriver ett aktivt skogsbruk och arrenderar ut mark för jakt. För närvarande (2020) är Dennis Wedin (M) borgarråd med ansvar för bland annat fastighetsnämnden.[2]

Tidigare hade fastighetskontoret en egen husbyggnadsavdelning som leddes under många år av arkitekt Carl Melin. Fastighetskontoret förvaltar ungefär 1 800 byggnader fördelade på cirka 740 fastigheter. Av dessa ligger 325 fastigheter inom Stockholms stad och de andra utanför kommungränsen. Arealen på marken utanför Stockholms stad är 10 000 hektar. Ett antal fastigheter och byggnader ägs för att staden ska ha kontroll på ett område, exempelvis för medborgarnas rörliga friluftsliv eller för en framtida exploatering. Sedan år 2011 har fastighetskontoret även tagit över förvaltningen av stadens idrottsanläggningar.

Fastighetskontoret leds av en fastighetsdirektör och har för närvarande (2018) cirka 150 medarbetare och verksamheten är organiserad i en stab och fyra olika avdelningar:

  • Fastighetsavdelningen
  • Verksamhetsstöd
  • Ekonomiavdelningen
  • Projektavdelningen

Direktörer (i urval)

redigera

Andra fackförvaltningar i Stockholms kommun

redigera

Källor

redigera

Externa länkar

redigera