Fastighetsbox är en postlåda där post avlämnas; placerad i ett speciellt postrum, direkt innanför entrén eller utanför entrén till flerbostadshus. Varje fastighetsbox innehåller en eller flera postfack för flera användare.

Fastighetsbox
Senare generations fastighetsbox med digitala namnskyltar
Fastighetsbox som öppnas elektroniskt med en RFID-nyckel.

I Sverige har fastighetsboxarna skapat konflikt mellan å ena sidan postoperatörer (de företag som bär ut post) och fastighetsägare och hyresgästorganisationer.

I september 2005 utfärdade Post- och telestyrelsen allmänna råd om utdelning av post vid tillhandahållandet av samhällsomfattande posttjänst enligt postlagen; enligt dessa råd skulle postoperatören ta initiativ till att förmå samtliga fastighetsägare att senast den 1 januari 2011 övergå till fastighetsboxar. I oktober 2008 meddelades dock att regeringen undanröjt delar av dessa råd och att montering av fastighetsboxar skulle vara frivilligt.[1]

FördelarRedigera

Postoperatörerna menar att fastighetsboxar dels innebär en bättre arbetsmiljö för brevbärarna och en bättre paketservice för den boende, men framförallt innebär det en stor effektivisering av postverksamheten då den blir mindre personalintensiv - med lägre portokostnader och även förbättrade konkurrensmöjligheter som möjlig följd.

NackdelarRedigera

Flera fastighetsägare menar att införandet av fastighetsboxar innebär stora investeringskostnader som hyresgästen i slutändan tvingas betala och kan gå ut över kulturhistoriska miljöer i trappuppgångar i äldre hus. Hyresgästorganisationerna menar å sin sida att det innebär en minskad servicegrad till de boende, särskilt äldre och sjuka som tvingas ut gå ut ur sin lägenhet för att hämta posten.

Se ävenRedigera

KällorRedigera