Fastighetsbestämning innebär att man avgör var fastighetsgränser går, om servitut är giltiga och deras omfattning med mera.

Lagstiftningen i SverigeRedigera

Vid fastighetsbestämning avgör man var fastighetsgränser går, om servitut och ledningsrätter är giltiga och deras omfattning, om byggnader och anläggningar hör till en fastighet och hur omfattande gemensamhetsanläggningar är.[1]

Om fastighetsbestämningen görs i samband med fastighetsbildning hanteras de i regel tillsammans.[2] Efter lantmäteriförrättning av lantmäterimyndighet tas ett fastighetsbestämningsbeslut,[3] varefter gränsen ritas upp på en förrättningskarta eller beskrivs i handlingarna från förrättningen. Gränsen märks ut på marken och stakas ut om det behövs.[4]

Lagstiftningen i FinlandRedigera

Vid fastighetsbestämning avgör man var utsträckningen av en fastighet, annan registerenhet eller annat som gäller fastighetsindelningen.[5]

Se ävenRedigera

FotnoterRedigera

  1. ^ 14 kap. 1 § Fastighetsbildningslagen (1970:988)
  2. ^ 14 kap. 14 § Fastighetsbildningslagen (1970:988)
  3. ^ 14 kap. 4 § Fastighetsbildningslagen (1970:988)
  4. ^ 14 kap. 7 § Fastighetsbildningslagen (1970:988)
  5. ^ Finland: 12.4.1995/554 Den finska fastighetsbildningslagen, 101 §.