Fastighetsbildningslagen

svensk lag

Fastighetsbildningslagen (1970:988) är en svensk lag som reglerar hur indelningen av marken i fastigheter får förändras och under vilka omständigheter, hur marken får byta ägare med mera.

Lagen antogs 1970 och uppdateras löpande, senast 1 maj 2009 då förutsättningarna för bildande av ägarlägenhetsfastighet infördes.[1] Lagen innehåller regler för fastighetsbildning vare sig det är fråga om bildande av en tredimensionell fastighet - avgränsad både vertikalt och horisontellt - eller en traditionell.

Genom lagen kan

 • mark överföras från en fastighet eller samfällighet till en annan sådan enhet,
 • andelar i samfälligheter överföras från en fastighet till en annan,
 • samfälligheter bildas,
 • servitut bildas, ändras eller upphävas,
 • byggnader eller andra anläggningar som hör till en fastighet överföras till en annan fastighet,[2] och
 • avstyckning genomföras.[3]

Lagen innehåller även regler om fastighetsregistret[4] samt jordbruk, skogsbruk och fiske.[5]

Se ävenRedigera

FotnoterRedigera

 1. ^ 3 kap. 1 § fastighetsbildningslagen (1970:988)
 2. ^ 5 kap. 1 § fastighetsbildningslagen (1970:988)
 3. ^ 10 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988)
 4. ^ 19 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988)
 5. ^ 3 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988)