Fallskärmsjägarskolan (FJS) var en skola inom svenska armén som verkade i olika former åren 1952–2008. Förbandsledningen var förlagd i Karlsborgs garnison i Karlsborg.[2][3]

Fallskärmsjägarskolan
(FJS)
Vapen för Fallskärmsjägarskolan tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnFallskärmsjägarskolan
Datum1952–2008
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypKavalleriet
RollFack- och funktionsskola
Del avLivregementets husarer [a]
StorlekSkola
HögkvarterKarlsborgs garnison
FörläggningsortKarlsborg
Valspråk"Vilja, mod, uthållighet"
Marsch"Fallskärmsjägarmarsch" (Samuelsson) [b]
DekorationerFJSGM/SM [c]
Befälhavare
FörbandschefThomas Hagman [d]
Framstående officerareKapten Nils-Ivar Carlborg
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Utbildningstecken m/51-60

Historia

redigera

Den 1 mars 1951 inleddes en försökskurs med befäl och den 14 februari 1952 följdes den upp med en försökskurs på värnpliktiga.[2] Initiativtagare till utbildningen var den dåvarande artillerikaptenen Nils-Ivar Carlborg. Efter försökskurserna antogs utbildningen från den 1 juli 1953 till arméns ordinarie utbildningsverksamhet. Den 1 november 1954 bildades Arméns fallskärmsjägarskola (FJS).[2][4] Kåren var till en början administrativt och förvaltningsmässigt underställt chefen för Karlsborgs luftvärnsregemente (Lv 1). När Karlsborgs luftvärnsregemente upplöstes och avvecklades 1961, kom underställdes Fallskärmsjägarskolan chefen Göta signalregemente (S 2).

I samband med försvarsbeslutet 1982 kom Livregementets husarer (K 3) att omlokaliseras från Skövde garnison till Karlsborgs garnison. Denna förändring medförde att både Fallskärmsjägarskolan och Göta signalregemente underställdes chefen för Livregementets husarer. S 2 inordnades i K 3 som en signalbataljon och FJS som ett skolförband. Den 1 juli 1994 blev den formella beteckningen Fallskärmsjägarkåren, men förkortningen FJS levde kvar. Enligt ÖB:s beslut (FFS 2004:5) kom Fallskärmsjägarskolan från den 1 januari 2005 att utgöra en självständig enhet inom Livregementets husarer. Därefter ändrades namnet återigen till Fallskärmsjägarskolan. Samtidigt blev Fallskärmsjägarskolan en del av Försvarsmaktens specialförband, därmed så löd Fallskärmsjägarskolan under Högkvarteret vad avsåg insats- och verksamhetsledning.

År 2007 delades skolan så att insatsdelen blev kvar i specialförbandssystemet, samtidigt som utbildningskompaniet och fallskärmsavdelningen underställdes K 3. Fallskärmsjägarskolan lades ned 2009 och omorganiserades till 323. fallskärmsjägarskvadron vid 32. Underrättelsebataljonen.

Verksamhet

redigera

Fallskärmsjägarskolans initiala uppgift var att utbilda fallskärmsjägare som skulle uppträda i små enheter upp till plutons storlek, och ibland kompani, för att störa fienden på djupet. Fallskärmsjägarna skulle genom flyg transporteras för att på låg höjd med fallskärm komma så långt som möjligt in bakom fiendens linjer. Detta mål nåddes endast med specialutbildad trupp och kraven var och är speciella. Under perioderna 1951–1954, 1959–1967, 1969–1971 och 1986–2000 genomförde skolan sin vinterutbildning i Kiruna, tillsammans med Arméns jägarskola, och från 1975, med Lapplands jägarregemente.

Förläggningar och övningsplatser

redigera

När Fallskärmsjägarskolan bildades samlokaliserades skolan med Karlsborgs luftvärnsregemente. År 1952 flyttade skolan ut till baracklägret ("Gamla lägret") vid Vätterstranden i Karlsborg. Baracklägret var tidigare förläggning till Andra intendenturkompaniet (Int 2), men som upplöstes och avvecklades 1950. Lägret kom senare att benämnas som "Fallskärmsjägarlägret", där skolan blev kvar fram till 1978, då förläggningen flyttades till slutvärnet i Karlsborgs fästning.[2]

Heraldik och traditioner

redigera

Från 2009 för 323. fallskärmsjägarkompaniet Fallskärmsjägarskolans traditioner vidare.[5] Internt används skolans heraldiska vapen av kompaniet.[6]

Utmärkelsetecken

redigera

År 2007 instiftades Fallskärmsjägarskolans förtjänstmedalj i guld och i silver (FJSGM/SM).[7][8]

Vänförband

redigera

Förbandschefer

redigera
 • 1952–1953: Nils-Ivar Carlborg
 • 1953–1954: Nils Engelheart
 • 1954–1957: Torsten Nordin
 • 1957–1959: Carl-Olof Wrang
 • 1959–1961: Lars-Erik Sjöström
 • 1961–1962: Magnus Eriksson
 • 1962–1966: Rolf Lundkvist
 • 1966–1971: Magnus Eriksson
 • 1971–1982: Torbjörn Elming
 • 1982–1987: Åke Thörnesjö
 • 1987–1989: Anders Kihl
 • 1989–1990: Rolf Käck
 • 1990–1992: Svante Andersson
 • 1992–1995: Gerhard Lilliestierna
 • 1995–1998: Lars G Ericsson
 • 1998–2000: Björn Olsson
 • 2000–2007: Bo Sköld
 • 2007–2009: Thomas Hagman

Namn, beteckning och förläggningsort

redigera
Namn
Arméns fallskärmsjägarskola 1952-02-14 1994-06-30
Fallskärmsjägarkåren 1994-07-01 2000-06-30
Fallskärmsjägarskolan 2000-07-01 2008-12-31
Beteckningar
FJS 1952-02-14 2008-12-31
Förläggningsorter
Karlsborgs garnison/Lv 1 (F) 1951-03-01 1952-02-13
Karlsborgs garnison/Int 2 barackläger (F) 1952-02-14 1978-05-30
Karlsborgs garnison/Slutvärnet (F) 1978-06-01 2008-12-31

Galleri

redigera

Se även

redigera

Referenser

redigera

Anmärkningar

redigera
 1. ^ Åren 1954–1961 var förbandet underställt chefen för Karlsborgs luftvärnsregemente, åren 1961–1983 chefen för Göta signalregemente, åren 1984–2009 chefen för Livregementets husarer.
 2. ^ Förbandsmarschen antagen 1956, och fastställdes 1962 genom arméorder 418/1962.[1]
 3. ^ Förtjänstmedalj i guld och silver instiftad 2007.
 4. ^ Thomas Hagman blev sista chefen för förbandet.

Tryckta källor

redigera
 • Braunstein, Christian (2003). Sveriges arméförband under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 5. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. sid. 133–134. Libris 8902928. ISBN 91-971584-4-5 
 • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6 

Vidare läsning

redigera
 • Arméns fallskärmsjägarskola. D. 1 : 1952-1991 : en jubileumsbok. Karlsborg: Stift. Fallskärmsjägarskolans historia. 1992. Libris 1519334. ISBN 91-630-1182-4 

Externa länkar

redigera