Fallen Astronaut är ett minnesmärke skapat av konstnären Paul Van Hoeydonck som är placerat på bergsmassivet Mons HadleyMånen. Skulpturen, som är 8,5 cm hög, föreställer en rymdfarare i rymddräkt. På en plakett nämns 14 förolyckade rymdfarare. Det utgör tillsammans med Moon Museum de enda kända konstverken på Månen. Det placerades där av Apollo 15:s besättning den 1 augusti 1971. En kopia finns på Smithsonian Institution.

Fallen Astronaut.