FN-stadgan, Förenta nationernas stadga, är den stadga som reglerar FN:s uppgifter, befogenheter, arbetsordning och organisation. Den tillkom 26 juni 1945 i San Francisco då FN bildades, och trädde i kraft 24 oktober samma år.[1][2]

Symbol på frontespisen av FN-stadgan 1945 som stod som förebild för FN-flaggan 1946.

Till stadgan hör även Stadgan för Internationella domstolen.

Innehåll redigera

 
FN-stadgans preambel på engelska.

I stadgan finns FN:s ändamål, grundsatser och syften, huvudorganens regler och uppgifter, och olika bestämmelser som medlemsländerna förbinder sig till. FN:s stadga inleds med: "Vi de förenade nationernas folk, beslutna att rädda kommande släktled undan krigets gissel"...

Kapitel redigera

FN-stadgans kapitel, med kort beskrivning:

 • Kapitel I. Ändamål och grundsatser
 • Redogör för FN:s ändamål, som är att genom fredliga metoder upprätthålla internationell fred, se till att de mänskliga rättigheterna följs och att skapa band mellan länder för att lättare kunna lösa konflikter.
 • I kapitlets artikel 2 (4) stadgas vad som kanske har kommit att bli folkrättens viktigaste regel: Krig- och våldsförbudet.
 • Kapitel II. Medlemskap
 • Redogör för kraven för att bli medlem, samt de regler som måste följas.
 • Kapitel III. Organ
 • Kort sammanfattning av de olika organen, säkerhetsrådet, etc.
 • Kapitel IV. Generalförsamlingen
 • Beskriver generalförsamlingen och dess uppgifter och plikter.
 • Kapitel V. Säkerhetsrådet
 • Innehåller en lista på medlemmar, generalförsamlingens uppgifter och befogenheter, etc.
 • Kapitel VI. Fredlig lösning av tvister
 • Redogör för olika medel att fredligt lösa tvister.
 • Kapitel VII. Inskridande i händelse av hot mot freden, fredsbrott och angreppshandlingar.
 • Kapitlets titel beskriver väl vad det handlar om.
 • Under kapitel VII kan FN:s säkerhetsråd besluta om ekonomiska eller, i vissa fall, militära sanktioner mot stater vars handlingar medför hot mot den internationella freden, brott mot den internationella freden eller "acts of aggression". Kapitel VII får därmed anses vara FN:s kraftfullaste medel i strävan efter internationell fred och säkerhet.
 • Kapitel VIII. Regionala avtal
 • Skapar möjligheter för regionala arrangemang för att upprätthålla fred.
 • Kapitel IX. Internationellt ekonomiskt och socialt samarbete
 • Redogör för syfte och metoder för ett sådant samarbete för ekonomiska och sociala rättigheter och full sysselsättning.
 • Kapitel X. Ekonomiska och sociala rådet
 • Beskriver ekonomiska och sociala rådet, vars uppgift är att se över föregående punkt.
 • Kapitel XI. Förklaring angående icke självstyrande territorier
 • Redogör för regler om kontroll av icke självstyrande territorier.
 • Kapitel XII. Internationellt förvaltarskapssystem
 • Beskriver förvaltarskapssystem och dess syfte.
 • Kapitel XIII. Förvaltarskapsrådet
 • Kapitlet beskriver förvaltarskapsrådets uppgifter och befogenheter.
 • Kapitel XIV. Internationella domstolen
 • Beskriver den internationella domstolens stadga.
 • Kapitel XV. Sekretariatet
 • Beskriver generalsekreterarens roll liksom för dennes sekretariat.
 • Kapitel XVI. Särskilda bestämmelser
 • Kapitel XVII. Övergångsbestämmelser rörande säkerheten
 • Kapitel XVIII. Ändringar
 • Kapitel XIX. Ratifikation och undertecknande

Se även redigera

Referenser redigera

 1. ^ ”Förenta Nationernas stadga”. unric.org/sv. FN:s regionala informationskontor för Västeuropa. https://unric.org/sv/forenta-nationernas-stadga/. Läst 22 oktober 2021. 
 2. ^ ”FN:s organisation”. dagdok.se. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Uppsala universitet. 11 augusti 2021. http://dagdok.se/fns-organisation/. Läst 22 oktober 2021. 

Externa länkar redigera