En treliters Rovermotor av F-toppstyp. Insugsventilerna sitter i det borttagna topplocket, medan avgasventilerna är synliga.

F-topp, eller halvtopp (på engelska IOE, eller Intake Over Exhaust), är en konstruktion från förbränningsmotorns barndom. Den kännetecknas av att insugsventilerna är av toppventilstyp, medan avgasventilerna är av sidventilstyp.

Det finns även exempel på omvända halvtoppar med sidventiler på insugssidan och toppventiler på avgassidan, bland annat från den amerikanska motorcykel-tillverkaren Indian.

F-toppar var särskilt vanliga i Storbritannien och Rolls-Royce och Rover tillverkade sådana motorer till sent sextiotal.