Förskollärare, är i Sverige en person med antingen en lärarexamen med inriktning mot förskolan[1] eller en förskollärarexamen[2], vilka motsvarar utbildningar på minst 3,5 år. De är i första hand anställda vid förskola, öppen förskola och i förskoleklass. År 2019 var 97% av förskollärarna i förskolan kvinnor. Andelen förskollärare i förskolans verksamhet var för samma år 40%. Övriga var andra yrkesgrupper, framför allt barnskötare och personal utan utbildning för att arbeta med barn.[3]

Motsvarande utbildning i Finland kallas barnträdgårdslärare.

HistoriaRedigera

Den första yrkestiteln fastställdes 1944 då kåren valde barnträdgårdslärarinna. Tidigare hade varje seminarium en egen examenstitel, ofta kindergartenlärarinna. I mitten av 1950-talet ändrades den till det könsneutrala förskollärare. Utbildningen inleddes 1897 och bedrevs från 1946 fram till 1976 på så kallade förskoleseminarier. Därefter fanns en särskild förskollärarutbildning på högskolorna. Från 2001 till 2011 bedrevs utbildningen inom lärarprogrammet, och de som vill arbeta inom förskolan valde en särskild inriktning. Från 2011 är förskollärare återigen ett separat utbildningsprogram vid högskolorna, liknande situationen 1977-2000. Förskollärare har argumenterat för att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder, som exempelvis förkläden och termobyxor.[4] Om det erbjuds eller inte beror på arbetsgivaren och var i landet det är.[5] Enligt en undersökning publicerad i Lärarnas Tidning i januari 2017 fick 61 procent av de tillfrågade förskollärarna någon form av arbetskläder. Det var vanligare att erbjudas utomhuskläder än inomhuskläder enligt undersökningen.[6]

UtbildningenRedigera

Förskollärarutbildningen är 3,5 år (210 högskolepoäng). Utbildningen består av tre olika delar; verksamhetsförlagd utbildning (VFU), utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), och förskolepedagogik. Vid vissa universitet erbjuds olika profiler och inriktningar på utbildningen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.[7] Efter avslutad utbildning erhålls förskollärarexamen, vilket översätts till "Degree och Bachelor of Arts in Pre-School Education".

FörskollärarlegitimationRedigera

Förskollärare är precis som lärare för högre åldrar berättigade att få ut legitimation som riksdagen beslutat att Skolverket ska administrera.[8]

ReferenserRedigera

  1. ^ ”förskollärare”. NATIONALENCYKLOPEDIN. 17 april 2012. http://www.ne.se/f%C3%B6rskoll%C3%A4rare. Läst 9 augusti 2012. 
  2. ^ ”Examina på grundnivå”. UHR.se. https://www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Examina-pa-universitet-och-hogskola/Examina-pa-grundniva/. Läst 7 april 2018. 
  3. ^ ”Personal i förskolan efter utbildning 2019”. Statistiska Centralbyrån. http://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/jamstalldhet/jamstalld-utbildning/personal/personal-i-forskolan-efter-utbildning/. Läst 20 december 2020. 
  4. ^ Hon vill ha vinterkläder, SVT, 7 november 2013.
  5. ^ http://www.dt.se/opinion/debatt/arbetsklader-i-forskolan-borde-vara-en-sjalvklarhet-1 Läst 25 december 2017.
  6. ^ http://lararnastidning.se/sex-av-tio-forskollarare-far-arbetsklader/ Läst 25 december 2017.
  7. ^ Utbildningen på Studentum.se (läst 12 november 2014)
  8. ^ ”Legitimation för lärare och förskollärare”. Skolverket. 21 maj 2012. Arkiverad från originalet den 5 juni 2012. https://web.archive.org/web/20120605054538/http://www.skolverket.se/fortbildning-och-bidrag/lararlegitimation/2.2820. Läst 9 augusti 2012. 

Externa länkarRedigera