Öppna huvudmenyn

Förregling betecknar ett fysiskt eller tekniskt beroende mellan en maskindel och en annan.

En enkel förregling är låset på en badrumsdörr. Dörren går bara att låsa när den är stängd, och den kan inte öppnas när den är låst. Låset kan sägas förregla dörren i stängt läge.

En mer uppenbar förregling är locket på en vanlig matberedare. Matberedarens motor kan bara startas om locket är korrekt stängt (för att undvika fingrar etc i de roterande knivarna).

Motsvarande förreglingar finns till exempel i järnvägens ställverk. En växel sägs vara förreglad i en huvudsignal, när signalen visar kör. Det betyder att signalen inte kan visa kör, om växeln inte ligger rätt, och att växeln inte kan läggas om, när signalen visar kör.