Förnekande av underskrift är ett brott enligt 15 kap 13 § Brottsbalken.

Förnekar någon sin underskrift på urkund, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för förnekande av underskrift till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år.[1]

ExempelRedigera

  • En borgensman som påstått att en annan förfalskat hans namnteckning har dömts för falsk tillvitelse men inte samtidigt för förnekande av underskrift.[2]

NoterRedigera

  1. ^ https://lagen.nu/1962:700#K15P13
  2. ^ https://lagen.nu/dom/rh/1994:57