Förmögenhetsskatt är en löpande beskattning av förmögenhet, baserad på förmögenhetens storlek oberoende av dess avkastning. Denna form av skatt avskaffades i Danmark 1997, Finland år 2005 och i Sverige år 2007.

HistorikRedigera

Skatt baserad på ägd mark och/eller fastighet, som kan ses som en typ av förmögenhetsskatt, har funnits som en av de vanligaste typerna av skatt i äldre tid och i de flesta länder. I slutet av 1800-talet utvecklades nya former av skatter, och successivt har denna äldre form av skatt ersatts av inkomstskatt, kapitalvinstskatt och fastighetsskatt bland de direkta skatterna. I många länder skapades i början av 1900-talet även en mer direkt förmögenhetsskatt. I Sverige infördes till exempel 1910 regeln att 1/60 av förmögenheten skulle läggas till inkomsten vid inkomstbeskattningen.[1]

Förmögenhetsskatt har också motiverats av rena fördelningspolitiska skäl, som då främst drivits av socialistiska och socialdemokratiska partier.

Redan före och än mer med avregleringen av kredit- och finansmarknaden i under 1980-talet så framfördes allt skarpare kritik mot skatten av nationalekonomer med flera utifrån synsättet att skatten är kontraproduktiv, då skatten medför minskad uppbyggnad av kapital tillgängligt för sådana investeringar som ger välstånd i samhället. Sedan början av 1990-talet har också förmögenhetskatten avskaffats i de flesta länder tillsammans med de associerade skattetyperna gåvoskatt och arvsskatt.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Nationalecyklopedin om förmögenhetsskatt

Externa länkarRedigera