Öppna huvudmenyn

Fastighetsskatt är en skatt som utgår på innehavet av en fastighet. En sådan skatt kallas objektskatt[källa behövs] och kan utgå oberoende av ägarens inkomstförhållanden.

Innehåll

MotiveringarRedigera

Ett motiv är att en internationell ekonomi ökar behovet av att utnyttja skattebaser som inte kan förflyttas över landsgränserna. Ursprungligen infördes fastighetsskatt i Sverige för att finansiera de statliga bostadssubventioner som behövdes i ett samhälle med högre inflation och därmed högre räntor, och bostadsbrist. Dessa bostadssubventioner finansierade bland annat miljonprogrammet som inte finns kvar i Sverige längre, vilket dock fastighetsskatten gör. En annan motivering är (eftersom nybyggen är fria från fastighetsskatt) att minska skillnaden i boendekostnad mellan nybyggen och äldre hus. Ofta (ursprungligen i Sverige och fortfarande i många andra länder) har skatten motiverats med finansiering av allmänna lokala tjänster såsom gator och vatten. I Sverige har skatten frikopplats från något ändamål. Utbyggnad av kommunala gator och vägar betalas i vissa svenska kommuner av fastighetsägarna via kommunal gatukostnadsavgift.[1] Även nät för el och vatten betalas av fastighetsägarna.

Fastighetsskatt och huspriserRedigera

Fastighetsskatten kan antas vara inberäknad i huspriserna; en sänkning av fastighetsskatten bör exempelvis leda till högre huspriser, eftersom huspriserna kan antas baseras på en ekonomisk kalkyl över kostnaderna som köpare gör. Idén är att skatten ger lägre huspriser, vilket gynnar förstagångsköpare, medan exempelvis de som har betalt av lånen betalar. Vid en sänkning av fastighetsskatten, gynnas de som planerar att köpa ett hus därför inte självklart av sänkningen (eftersom priserna kan öka), medan existerande husägare får en förbättrad ekonomisk position.

Fastighetskatt per landRedigera

SverigeRedigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Fastighetsskatt i Sverige

Skattepliktiga fastigheter är sådana som vid fastighetstaxeringen betecknats som småhusenhet, hyreshusenhet, industrienhet eller lantbruksenhet. Även en privatbostad i utlandet, ägd av en i Sverige bosatt skattskyldig, är skattepliktig. Skattskyldig är den registrerade ägaren till fastigheten. Fastighetsskatten regleras i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt och beräknas efter en av fastighetsägaren upprättad fastighetsdeklaration.

För ett småhus var (2006) fastighetsskatten 1 % av taxeringsvärdet, som skall motsvara 75 % av enhetens marknadsvärde. Det fanns dock även en begränsningsregel[2], enligt vilken fastighetsskatten kunde utgöra maximalt 4 % av hushållsinkomsten (definierad som summan av hushållets förvärvsinkomst, kapitalinkomst och 15 % av förmögenheten minskad med den del av taxeringsvärdet som understiger 3 miljoner kronor) om den beskattningsbara fastigheten samt individen eller hushållet uppfyllde vissa krav.

För ett flerbostadshus är fastighetsskatten 0,5 % av taxeringsvärdet, alltså lägre än privata småhus. Detta läggs på hyran men syns inte direkt för hyresgästerna eftersom hyran inte automatiskt specificeras. Fastighetsskatten för flerbostadshus har däremot ingen begränsningsregel.

Skatt från 2008Redigera

Den borgerliga alliansregeringen meddelade den 3 april 2007 att den statliga fastighetsskatten skall tas bort och ersättas med en kommunal fastighetsskatt. Tomter bebyggda med bostadshus med ett taxeringsvärde för byggnaden understigande 50 000 SEK undantogs dock från ändringen och för dessa tomter erläggs alltså full fastighetsskatt beräknat på tomtens taxeringsvärde.

I budgetpropositionen för 2008 (presenterad 19 september 2007) föreslog regeringen att fastighetsskatten skulle ersättas med en kommunal fastighetsskatt. Denna kommunala fastighetsskatt föreslås för småhus vara 0,75 % av taxeringsvärdet (dock högst 6 000 SEK per år) samt för flerbostadshus vara 0,4 procent av taxeringsvärdet (dock högst 1 200 SEK per lägenhet och år).

Statens minskade intäkter kompenseras genom att kapitalvinstskatten för privatbostäder höjs från 20 till 22 procent av vinsten. Möjligheten att skjuta upp beskattningen av kapitalvinsten genom uppskov kommer att kvarstå, men nya uppskovsbelopp begränsas till högst 1,6 miljoner SEK. Uppskoven räntebeläggs också med belopp motsvarande 0,5 procent av uppskovsbeloppet.

Fastighetsskatten ersattes 2008 av en kommunal fastighetsavgift med ett fast maxbelopp för varje bostadslägenhet i en byggnad, eller om det ger en lägre avgift, 0,4 % av taxeringsvärdet på bostadsbyggnaden med tillhörande tomtmark. Detta gäller alla färdigbyggda bostadshyreshus. Det fasta maxbeloppet är indexbundet¹ och har hittills förändrats så här: inkomstår 2008 (inkomstdeklaration 2009): 1 200 SEK inkomstår 2009 (inkomstdeklaration 2010): 1 272 SEK inkomstår 2010 (inkomstdeklaration 2011): 1 277 SEK Nybyggda bostadshus har ingen fastighetsavgift de första 5 åren, och halv fastighetsavgift de därefter följande 5 åren. En sådan 10-årig lättnadsperiod som påbörjats med fastighetsskatten, fortsätter utan avbrott med den nya fastighetsavgiften.[3]

Översyn av fastighetstaxeringen av bostäderRedigera

Den 15 februari 2011 tillsatte regeringen, efter tidigare uppmaning från Sveriges riksdag[4], den s.k. Bostadstaxeringsutredningen[5] med uppdrag att se över hur taxeringen av bostadsfastigheter skulle kunna upphöra. Utredningen presenterade sitt betänkande den 21 augusti 2012[6].

Redan den 4 maj 2012 avslöjade[7] Villaägarnas Riksförbund att utredningen avser att föreslå ett helt nytt fastighetsskattesystem[8] som bygger på antal kvadratmeter boyta och tomtyta. Förslaget har kritiserats hårt[9] för att det skulle leda till kraftiga skattehöjningar för många småhusägare och för att skillnaden i beskattning mellan småhus och flerbostadshus skulle bibehållas.

DanmarkRedigera

Det finns Ejendomsskat. Det är en skatt som tillfaller den kommun där fastigheten ligger.

FinlandRedigera

I Finland är fastighetsskatten lägre än i Sverige och olika för fritidsbostäder och bostäder för stadigvarande boende. Kommunerna bestämmer skatten.[10] I Mariehamn, i det självstyrande Åland är den 0,30 %.[11]

USARedigera

I USA finns fastighetsskatt kallad Property tax. Den tas ut av kommunen (county eller motsvarande) och varierar mellan 0,2 % och 4 % av värdet.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ Gatukostnader
 2. ^ ”Proposition 2001/02:3 En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m.”. http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&rm=2001/02&bet=3&typ=prop. 
 3. ^ ”Fastighetsavgift och fastighetsskatt - hyreshus fastighetstaxering 2010—2012”. Skatteverket. Arkiverad från originalet den 4 april 2010. https://web.archive.org/web/20100404012804/http://www.skatteverket.se/privat/skatter/bostadfastighet/fastighetstaxering/hyreshus2010/fastighetsavgiftochfastighetsskatt.4.6f9866931215a607a4f80001169.html. 
 4. ^ ”Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet”. Riksdagens webbplats. Riksdagen. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Allmanna-motioner-om-beskattni_GX01SkU27/. 
 5. ^ ”Översyn av fastighetstaxeringen av bostäder”. Regeringens webbplats webbplats. Regeringskansliet. http://www.regeringen.se/sb/d/14255/a/161801. 
 6. ^ ”Bostadstaxering - avveckling eller förenkling”. Regeringens webbplats. Regeringskansliet. http://www.regeringen.se/sb/d/15680/a/197533. 
 7. ^ ”Så blir din nya fastighetsskatt”. Villaägarnas Riksförbunds webbplats. Villaägarnas Riksförbund. Arkiverad från originalet den 23 augusti 2012. https://web.archive.org/web/20120823173716/http://www.villaagarna.se/fastighetsskatt. 
 8. ^ ”Fakta om den nya fastighetsskatten”. Villaägarnas Riksförbunds webbplats. Villaägarnas Riksförbund. http://www.villaagarna.se/Paverka/Villaagarnas-opinionsbildning/Boendebeskattning/Fakta-om-den-nya-fastighetsskatten/. 
 9. ^ ””Taxeringsutredningen vill införa en ny fastighetsskatt””. Dagens Nyheters webbplats. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/debatt/taxeringsutredningen-vill-infora-en-ny-fastighetsskatt. 
 10. ^ Fastighetsbeskattning
 11. ^ ”Kommunernas skattesatser 2018 | Ålands statistik- och utredningsbyrå” (på sv). www.asub.ax. http://www.asub.ax/sv/statistik/kommunernas-skattesatser-2018. Läst 31 januari 2018. 

Externa länkarRedigera