Fastighetsskatt

svensk skatt på innehavet av en fastighet

Fastighetsskatt var i Sverige en skatt som utgick på innehavet av en fastighet. Skatten utgick baserat på fastighetens taxeringsvärde och är därmed en objektskatt. För fastigheter och småhusenheter ersattes fastighetsskatten år 2008 med kommunal fastighetsavgift.

Motiv Redigera

Ett motiv är det fiskala syftet, det vill säga att dra in pengar till den offentliga sektorn för att betala allmänna tjänster. I en internationell ekonomi ökar behovet av att utnyttja skattebaser som inte kan förflyttas över landgränserna. Ett annat motiv är att jämställa investeringar i fastigheter med investeringar i annat kapital. Avkastningen på fastigheten är med detta synsätt dels nyttan av att nyttja (bo i) fastigheten, dels fastighetens värdeökning.[1]

Fastighetsskatt och huspriser Redigera

Fastighetsskatten kan påverka huspriserna; en sänkning av fastighetsskatten kan exempelvis leda till högre huspriser, om huspriserna kan antas baseras på en ekonomisk kalkyl över löpande kostnaderna som husägare har.

Fastighetsskatt per land Redigera

Sverige Redigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Fastighetsskatt i Sverige.

Skattepliktiga fastigheter är lantbruksfastigheter, småhusenheter under uppförande med tillhörande tomtmark eller tomtmark till småhus där det inte finns en uppförd bostadsbyggnad. Den statliga fastighetsskatten är 1,0 % av taxeringsvärdet. För fastigheter och småhusenheter ersattes fastighetsskatten år 2008 med kommunal fastighetsavgift.

Danmark Redigera

Det finns Ejendomsskat. Det är en skatt som tillfaller den kommun där fastigheten ligger.

Finland Redigera

I Finland är fastighetsskatten olika för fritidsbostäder och bostäder för stadigvarande boende. Kommunerna bestämmer skatten.[2] I Mariehamn i det självstyrande Åland är den 0,30 %.[3]

USA Redigera

I USA finns fastighetsskatt kallad Property tax. Den tas ut av kommunen (county eller motsvarande) och varierar mellan 0,2 % och 4 % av värdet.

Se även Redigera

Referenser Redigera

  1. ^ Lodin, Sven-Olof (1995). Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt. Studentlitteratur. sid. 189 ff. ISBN 91-44-32955-5 
  2. ^ Fastighetsbeskattning
  3. ^ ”Kommunernas skattesatser 2018 | Ålands statistik- och utredningsbyrå”. www.asub.ax. http://www.asub.ax/sv/statistik/kommunernas-skattesatser-2018. Läst 31 januari 2018. 

Externa länkar Redigera