Föreningsbankernas Bank AB, bildad som Jordbrukets Bank AB 1958, var en affärsbank som agerade centralbank för jordbrukskassorna, senare föreningsbankerna. Jordbrukskasserörelsen hade i likhet med sparbanksrörelsen insett behovet av att kunna använda sig av ett centralt bankinstitut, gemensamt för rörelsen.

Föreningsbankernas bank AB
TypAktiebolag
HuvudkontorStockholm
BranschAffärsbank, centralbank för jordbrukskassorna, senare föreningsbankerna
Historia
Grundat1958 som Jordbrukets Bank
GrundareOlika delar av Föreningsbanksrörelsen
Uppköpt avSveriges föreningsbank 1989
Bildat avSveriges Föreningsbank, Föreningsbankernas Bank och drygt trehundra lokala Föreningsbanker, förr benämnda Jordbrukskassor
Upplöst1992 vid bildandet av FöreningsSparbanken
Struktur
ÄgareJordbrukskasseförbundet/Sveriges föreningsbankers förbund 1958–1989
Sveriges föreningsbank 1989–1992

Från att ha varit ägd av Sveriges föreningsbankers förbund, tidigare Jordbrukskasseförbundet, blev banken 1989 dotterbolag till den nybildade koncernen Sveriges föreningsbank. Vid sammanslagningen 1992[1] gick samtliga delar inom föreningsbanksrörelsen samman till Föreningsbanken AB.

HistorikRedigera

Jordbrukets bank ersatte 1958 Svenska jordbrukskreditkassan, vilken hade bildats 1930 som en centralorganisation för jordbrukskasserörelsen. En ny jordbrukskasselag antogs 1956, varefter Svenska jordbrukskreditkassan delades i två delar: Sveriges Jordbrukskasseförbund och Jordbrukets Bank. Banken blev jordbrukskassornas centralbank, medan Sveriges Jordbrukskasseförbund blev en organisatorisk intresseorganisation.

Se ävenRedigera

KällhänvisningarRedigera

  1. ^ "Bankens historia". Arkiverad 24 oktober 2014 hämtat från the Wayback Machine. Swedbank.se. Läst 24 oktober 2014.