Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Malmö

svensk förening för kvinnlig rösträtt

Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Malmö, även kallad Malmöföreningen för kvinnans politiska rösträtt, var Malmös lokalförening inom Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). Föreningen var verksam lokalt i Malmö 21 april 1903 – 1921 och arbetade för införandet av kvinnors rösträtt i Sverige.[1]

Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Malmö
Bildad1903
Nedlagd1921
PlatsMalmö
Malin Wester-Hallberg.
Elisabeth Nilsson.

Historik

redigera

Föreningen grundades 21 april 1903.

Bland aktiviteterna fanns föredrag, samkväm, insamling av medel, förhandlingar om samarbete med andra organisationer, och uppmuntrade kvinnor att delta i lokalvalen.

År 1908 var föreningen den sjätte största lokalföreningen av LKPR, med ett medlemsantal på 243 personer: Stockholm hade 2.073, Göteborg 607, Gävle 265 Norrköping 260 och Falun 250.[2]

1908 rapporterades följande:

"På förslag av styrelsen beslöt föreningen att ingå till Fredrika-Bremerförbundskretsen Malmö—Lund med omnejd med förfrågan, om kretsen vore villig att i förening med F. K- P. Runder hösten anordna kurser i samhällslära. Ungefär samtidigt inkom F. K- P- R. i Lund med samma erbjud-ande till FredrikaBremerförbundskretsen. Sedan förbundskretsen antagit anbudet om samarbete, tillsattes ett gemensamt arbetsutskott, bestående av 2 medlemmar från vardera rösträttsföreningen samt 4 från Fredrika-Bremerförbundskretsen, vilket uppgjorde program och anskaffade föreläs-are. Kurserna ha omfattats med livligt intresse av såväl föreningsmedlemmar som utomstående. Antalet deltagare har i Malmö uppgått till 352. Säkert ha dessa kurser mycket bidragit till att kvinnorna mera än hittills deltagit i höstens stadsfullmäktigeval.".[3]

1916 deltog föreningens medlemmar i Kvinnornas uppbåd, och en lokalavdelning av Männens förening för kvinnans politiska rösträtt bildades, något som i övrigt bara skedde i Kristianstad.[4]

Kvinnlig rösträtt accepterades av riksdagen 1919 och genomfördes 1921, vilket medförde att både landsföreningen och alla dess lokalföreningar upphörde mellan 1919 och 1921.

Ordförande

redigera

Källor

redigera
  1. ^ Arvidsson, Malin. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.ORCID-id: 0000-0002-9231-9283
  2. ^ Årsberättelser för Landsföreningen och lokalföreningarna för kvinnans politiska rösträtt, 1908
  3. ^ Årsberättelser för Landsföreningen och lokalföreningarna för kvinnans politiska rösträtt., 1908
  4. ^ Årsberättelser för Landsföreningen och lokalföreningarna för kvinnans politiska rösträtt., 1916

Externa länkar

redigera