Kvinnornas uppbåd var en svensk frivillig försvarsorganisation för kvinnor, verksam i Sverige under första världskriget. Det verkade för att mobilisera kvinnor i krigsansträngningen och hjälpa nödlidande.

Organisationen bildades på initiativ av Svenska Kvinnors Nationalförbund under Eva Upmark 1914 tillsammans med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt och Fredrika-Bremer-Förbundet, ett par veckor efter första världskrigets utbrott. Ordförande för organisationen var Agda Montelius.[1] Kvinnornas uppbåd ville uppmana Sveriges kvinnor att slå sig samman för att hjälpa till med krigsberedskapen i Sverige under första världskriget.

Under krigsåren ägnade sig organisationen åt att rekrytera kvinnor till att ersätta mobiliserade män på arbetsmarknaden, nödhjälp till fattiga familjer och att sy kläder till Landstormen.[2]

Kvinnornas uppbåd var en löst sammanhållen paraplyorganisation med verksamhet på 46 orter i landet och en centralkommitté i Stockholm.[3] Organisationens ledning hade starka kopplingar till den svenska Kvinnorörelsen. Kvinnornas uppbåd upplöstes 1921.

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ Kronberg, Klas, red (2016). Sömmerskor, tornsvalor och soldater - kvinnors försvarsarbete i Sverige sedan första världskriget. Stockholm: Armémuseum. Sid 29.
  2. ^ Kronberg, Klas, red (2016). Sömmerskor, tornsvalor och soldater - kvinnors försvarsarbete i Sverige sedan första världskriget. Stockholm: Armémuseum. Sid 19-52
  3. ^ Kronberg, Klas, red (2016). Sömmerskor, tornsvalor och soldater - kvinnors försvarsarbete i Sverige sedan första världskriget. Stockholm: Armémuseum. Sid 52.