Föreningen Uppsalaekonomerna (eng. Uppsala Business & Economics Student Association) är en ideell studentförening och studentkår vid Uppsala universitet.

Föreningen Uppsalaekonomerna
Org.nr817602-0678
TypIdeell förening
Studentkår
HuvudkontorSverige Uppsala, Sverige
Historia
Grundat18 oktober 1971
GrundareJan Lövqvist, Kent Schultz, Olof Hornberger, Håkan Stolt och Mats Dafnäs m fl
Tidigare namnUppsala Ekonomförening - UPEKON
Övrigt
Webbplatshttp://www.uppsalaekonomerna.com

BakgrundRedigera

Föreningen har drygt 2 500 medlemmar varav ca 300 är aktiva inom föreningen. Uppsalaekonomerna grundades den 18 oktober 1971 då föreningen UPEKON bildades. Föreningen är idag en väletablerad studentförening i Uppsala.

Uppsalaekonomerna har som syfte att vara en kanal mellan universitet, studenter och näringsliv. Föreningens uppgift är att stärka relationen mellan näringsliv och studenter, att arbeta för en bättre utbildning samt att ordna sociala evenemang. Övrig målsättning är att föra in näringslivets krav på framtida studenter till universitetet, att arbeta med en professionell attityd gentemot sina samarbetsföretag, skapa uppskattade och välbesökta evenemang för sina studenter samt skapa en kreativ atmosfär där studenter får chansen att praktisera sin teoretiska kunskap.

Arbetsmarknadsdagarna Kontaktdagarna är Föreningen Uppsalaekonomernas största projekt och ett av fundamenten i näringslivskontakten. Mässdagarna föregås av månader av arbete och planering som aktiverar ett stort antal studenter.

Sedan 2006 bedriver även Uppsalaekonomerna jobbförmedling genom karriärportalen Career Service.

Föreningen utger även tidskriften Reversen som har en upplaga på cirka 2 100 exemplar och utges tre gånger per termin.

Uppsalaekonomerna är medlemmar i nätverket U9, ett nätverk för de största ekonomföreningarna i Sverige. Övriga medlemmar är Lundaekonomerna, EHVS, JSA, HHGS, SASSE, HHUS, ELIN och Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet.

VerksamhetRedigera

StyrelsenRedigera

Uppsalaekonomernas styrelse sammanträder varannan vecka under terminerna och består av 10 medlemmar varav 9 har rösträtt. Styrelsen ansvarar för föreningens långsiktiga och strategiska arbete samt är ansvariga för föreningens ekonomi. Styrelsen består av:

  • Föreningens ordförande
  • Föreningens vice ordförande
  • Föreningens vice ordförande med utbildningsansvar
  • Föreningens vice ordförande med näringslivsansvar
  • Styrelseledamot med alumniansvar
  • Styrelseledamot
  • Styrelseledamot
  • Styrelseledamot
  • Skattmästare
  • Sekreterare (ej rösträtt)

UtskottRedigera

 
Organisationskarta

EventutskottetRedigera

Eventutskottet ansvarar för föreningens sociala aktiviteter. Häribland ett antal olika gasquer. Utskottet anordnar även det årliga projektet Vårbalen, vilket är en bal på slottet och ett av föreningens största projekt.

Välkomstutskottet

Arrangerar Uppsalaekonomernas välkomstveckor, för både Recentiorer, Masterstudenter, och internationella studenter

FinansutskottetRedigera

Utskottet för föreningens finans- och värdepappersintresserade. Har en stor del av föreningens näringslivskontakt, då med fokus mot företag inom finansbranschen. Utöver deras största projekt, Uppsala Banking Week, anordnar utskottet flera lunchföreläsningar och lunchdiskussioner med representanter från näringslivet.

IdrottsutskottetRedigera

Utskottet anordnar flertalet idrottsaktiviteter varje vecka där medlemmar gratis kan spela innebandy, fotboll, basket, tennis med flera. Idrottsföreningen Uppsalaekonomerna IF är en del av SAIF, Sveriges Akademiska Idrottsförbund. Uppsalaekonomerna IF har veckovisa träningar i flera sporter samt deltar i studentserien i Uppsala och student SM. På ett antal av utskottets andra evenemang möts studenter och företagsrepresentanter i idrottsturneringar, ofta med avslutande sittning.

Internationella utskottetRedigera

Ett utskott vars verksamhet är att delvis hand om utbytesstudenter genom fadderverksamhet och en rad arrangemang under terminerna, men även att arrangera pubkvällar, resor och sittningar för både svenskar och internationella studenter. Utskottet förmedlar även information gällande utlandsresor och utbytesstudier till föreningens medlemmar. Internationella utskottet ombesörjer även kontakten med internationella företag och organisationer då det sker inom ramarna för deras projekt.

NäringslivsutskottetRedigera

Ett utskott vars arbete består av att till del ombesörja föreningens näringslivskontakt samt agera länk mellan ekonomistudenter vid Uppsala Universitet och företag. I linje med detta anordnar näringslivsutskottet: Case-tävlingar, företagspresentationer, workshops, företagsbesök, frukost- och lunchföreläsningar. Dessutom driver det näringslivsutskottet Career Service, en karriärsportal för ekonomistuderande vid Uppsala Universitet.

UtbildningsutskottetRedigera

Utbildningsutskottet granskar utbildningen och ansvarar för att föra vidare studenternas åsikter till universitetet. Utskottet driver även ett flertal projekt med utbildningsfokus. Bland andra Bokbytardagarna, vilket genomförs i början av varje termin och är en tredagarsmarknad för att köpa och sälja kurslitteratur.

Övrig verksamhetRedigera

Vid sidan av den utskottsbundna verksamheten tillkommer ett antal andra projekt och engagemang

MarknadsföringsgruppenRedigera

Ansvarar för att marknadsföra föreningen och dess projekt. Inom ramarna för detta skapar Marknadsföringsgruppen flertalet reklamaffischer och filmer årligen.

KontaktdagarnaRedigera

Kontaktdagarna är en arbetsmarknadsmässa för studenter inom ekonomi, systemvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap. Det är Uppsalaekonomernas största projekt och genomförs på Ekonomikum i början av vårterminen varje år. Mässan består av ca 80 utställare och besöks av närmare 3500 studenter. Syftet är att skapa en plattform mellan studenter och näringsliv.

NäringslivsgruppenRedigera

Ansvarar för kontakten med föreningens samarbetspartners samt arbetar för att skapa ny kontakter och samarbeten med näringslivet.

ReversenRedigera

Reversen är Uppsalaekonomernas föreningstidning som ges ut i ca 2500 exemplar sex gånger per år. Redaktionen består av chefredaktör, redaktör och Art Director. Bland intervjuade kan nämnas Björn Borg, Alex Schulman, Fredrik Wikingsson, Eva Hamilton och Henrik Schyffert. Tidningen publiceras även digitalt på Issuu.

SkattmästerietRedigera

Ansvarar för föreningens ekonomihantering och består av skattmästare och vice skattmästare.

ValberedningenRedigera

Ansvarar för att intervjua och nominera sökande till förtroendeposter till föreningsstämman eller styrelsen.

Se ävenRedigera

Personer som varit aktiva inom Uppsalaekonomerna:

Externa länkarRedigera