Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

studentförening vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet, tidigare även känt som F.E.ST., grundades 1965 och är en ideell förening som finns till för de tusentals studenter som läser ekonomi vid Stockholms universitet. Föreningen är uppbyggd av ett flertal utskott med olika verksamhetsområden som ger de aktiva möjligheten att tillämpa de teorier man lär sig under utbildningen i praktiken. Föreningen Ekonomerna byggs upp av ca 1800 medlemmar varav ett hundratal är aktiva och jobbar ideellt för att uppnå föreningens mål.

Föreningen ekonomerna
Festningen, Frescati
             
FörkortningF.E.ST.
Bildad1965
Antal medlemmar1300
FöreningslokalFestningen
AdressKräftriket hus 1, Roslagsvägen 101
114 19 Stockholm
Webbplatshttp://www.fest.se

Stockholms stads tredje sigill.png

Fakultetsföreningar vid
Stockholms universitet

JF · NF · HumF · SF · F.E.ST. · LäS

Föreningen Ekonomerna jobbar starkt med externa kontakter, både inom näringslivet och studentlivet och ingår i nätverket U9. Föreningen är även vänförening med Handelshögskolans i Göteborg studentkår HHGS, Svenska Handelshögskolan i Finland Hanken och Handelshögskolan i Bergen.

Föreningen Ekonomerna håller till i Festningen (hus 1) i Kräftriket vid Brunnsviken (Albano) i Stockholm. Kräftriket är ett naturskönt område med många gamla och vackra byggnader.

UtskottRedigera

  • Näringslivsutskottet (NU)/The Business Committee (BC)

Näringslivsutskottet arbetar med att hitta nya sponsorer till föreningen samt anordna events med de befintliga sponsorerna, bjuda in intressanta gästföreläsare och över lag öka samarbetet mellan Föreningen Ekonomerna och näringslivet.

  • Marknadsföringsutskottet (MU)/The Marketing Committee (MC)
  • Internationella utskottet (IU)/The International Committee (IC)

Internationella utskottet verkar först och främst för att skapa och bevara kontakter med andra universitet och företag ute i världen. Ett av IU:s huvudsakliga mål är att hjälpa studenterna på företagsekonomiska institutionen få chans till studier, praktik och/eller traineetjänst utomlands. IU arrangerar även Internationella Dagarna och Internationella fadderiet

  • Programutskottet (PrU)/The Social Committee

Programutskottet anordnar pubar och sittningar för studenter. Det huvudsakliga målet är att studenterna ska ges tillfälle att umgås utöver studierna och på så vis få möjlighet att knyta nya kontakter och vänner under mer avslappnade former.

  • Börsrummet/The Finance Society
  • Eventutskottet (EU)/The Event Committee (EC)
  • Idrottsutskottet (IdU)/The Sports Committee (Sports)
  • IT-utskottet (IT)/The IT-Committee (ITC)
  • Utbildningsutskottet (UU)/The Education Committee (EC)

Tidigare medlemmarRedigera

Externa länkarRedigera

.se]