Patientföreningen Benjamin

(Omdirigerad från Föreningen Benjamin)

Föreningen Benjamin är patientförening för personer som har för avsikt att genomgå könskorrigering och för personer som har genomgått könskorrigering.

Föreningens verksamhet omfattar information, jour, kontakt och politiskt arbete för att förbättra och värna om vård och juridiska frågor som rör könskorrigering, bland annat var man remissinstans för utredningen av könstillhörighetslagen. Bland föreningens medlemmar finns både transsexuella och intersexuella medlemmar. Föreningen har, till skillnad från andra svenska föreningar för transsexuella, en definition av begreppet transperson som inte omfattar transsexuella och menar därmed att deras medlemmar inte omfattas av begreppet.

Namnet på föreningen har valts för att hedra läkaren Harry Benjamin.

Externa länkarRedigera