Föredragsbeteckning

instruktion till musiker på ett notblad
(Omdirigerad från Föredragsbeteckningar)

Föredragsbeteckningar används i partitur för att ange musikens karaktär tillsammans med styrkegradsbeteckningar och tempobeteckningar.

Lista över föredragsbeteckningar redigera

 • accelerando – snabbare och snabbare
 • affettuoso – med känsla och lidande
 • allargando – långsammare, bredare
 • amabile – älskligt
 • amoroso – kärleksfullt, ljuvt
 • animato – besjälat
 • a piacere – efter behag
 • appassionato – lidelsefullt
 • arco – stråke
 • assai – mycket
 • a tempo – i tempo
 • brilliante – glänsande
 • burlesco – burleskt, skämtsamt
 • cantabile – sångbart
 • capriccioso – nyckfullt, gäckande
 • con anima – själfullt
 • con brio – med glans
 • con dolore – med smärta
 • con forza – med kraft
 • con fuoco – eldigt
 • con impeto – häftigt
 • con malinconia – svårmodigt
 • con moto – rörligt
 • con passione – lidelsefullt
 • con sentimento – känslofullt
 • con tutta la forza – med all kraft
 • crescendo – starkare och starkare
 • deciso – bestämt
 • decrescendo – diminuendo
 • diminuendo – svagare och svagare
 • dolce – ljuvt
 • doloroso – smärtsamt
 • eroico – heroiskt
 • espressivo – uttrycksfullt
 • festivo – festligt
 • funebre – dystert, sorgligt
 • giocoso – skämtsamt, lustigt
 • grazioso – graciöst, behagfullt
 • impetuoso – häftigt
 • indeciso – obestämt
 • lamentabile – klagande
 • largamente – brett
 • legato – bundet
 • leggiero – lätt
 • liberamente – fritt
 • maestoso – majestätiskt, upphöjt
 • ma non troppo – men ej för mycket
 • marcato – markerat, betonat, framhävt
 • marciale – marschmässigt
 • mobile – rörligt
 • molto – mycket
 • morendo – bortdöende
 • movendo – rörligare (kan också betyda växande)
 • nobile – ädelt
 • non troppo – ej för mycket
 • pesante – tungt
 • più – mera
 • pizzicato – knäpp på strängarna med fingrarna, ej med stråke
 • poco – något, en smula
 • poco a poco – så småningom, "lite i sänder"
 • pomposo – pompöst, yvigt
 • portamento – kontinuerligt glidande från en tonhöjd till en annan
 • rallentando – långsammare
 • religioso – andäktigt
 • rigoroso – strängt, "rigoröst"
 • risoluto – beslutsamt, "resolut"
 • ritardando – långsammare
 • rubato – fritt, eg. "stulet”
 • serioso – allvarligt
 • sensibile – känsligt, "sensibelt"
 • slentando – långsammare
 • sospirando – klagande, eg, suckande
 • sostenuto – uthållet
 • staccato – spel med tonerna, "studsande", avskilda från varandra
 • stinguendo – slocknande
 • subito – plötsligt
 • tempestoso – häftigt, stormande
 • tenuto – uthållet
 • troppo – för mycket
 • tumultuoso – larmande
 • tutto, tutta – hel, all
 • tutti – alla
 • vivo – livligt

Se även redigera